Training

Everything you need to succeed

is inside you

 

With functional training AND MENTAL STRENGHT

you can reach a higher level of performance.

 

train in function of your goal,

with endurance, strengTH and core training

 

together, we will built up your mental resistance

so you can push your limits further than before

 

Centre for physio, sports and health

www.fisiotics.be

Fitness screening & training advice

 

We evaluate a persons fitness to determine your training-zones based on the aerobic and anaerobic threshold by a lactate test. Based on these results we provide a trainingsprogram. Bij de conditiescreening gaan we over tot een inspanningstest met progressieve belasting tot uitputting met registratie van lactaatconcentratie en hartfrequentie voor het bepalen van uw traingszones op basis van de aërobe en anaërobe drempel.

 

By a running analysis, strength-or stabilization tests, we screen your physical ability. By this we can give traning advice and improve your performance; recreational, competition and professional athlete. Doormiddel van bijvoorbeeld een loopanalyse, kracht- of stabilisatieoefeningen of een inspanningstest, maken we een screening naar uw fysieke mogelijkheden om uw prestaties te verbeteren voor zowel een recreatieve sporter, competitiesporter of topsporter.

 

 

 

 

Functional training

 

Functional training works differently than the traditional strength training.

There are no analytical exercises but a progressive buildup in specific and sport-related exercises.

By building your "core stability", you activate more muscle chains. These are the same principles from the "natural movement" and cross-fit.

 

Functionele training werkt anders dan de traditionele krachttraining. Hier geen analytische oefeningen maar een progressieve opbouw in specifieke en sportgerelateerde oefeningen naar je zelf gestelde doelen. Opbouwen van je "core-stability", het activeren van spierketens , princiepes uit de "natural movement",... dit alles vind je hierin terug.

 

 

 

 

 

Mental and nutrition advice

 

Good nutrition and sports go together. A sports diet helps you to perform better and allows for a faster recovery. An optimal diet for an athlete depends on the duration and intensity of the sport, training times, the desired body weight and the season. In addition to the mental health, nutrition plays a very important role in sports performance. Both, mental ability and nutrition,are less known factors which need the right support and advice for any athlete.

 

Voeding en sport horen bij elkaar. Een goede voeding helpt je beter te presteren en zorgt voor een sneller herstel. de optimale voeding voor een sporter hangt af van de duur en de intensiteit van de sport, de trainingstijden, het gewenste lichaamsgewicht en het sportseizoen. Naast voeding speelt de mentale gezondheid ook een heel belangrijke rol bij sportprestaties. Wij brengen dit samen in kaart en zorgen ervoor dat je vol zelfvertrouwen kan starten aan de wedstrijd.

 

 

 

Personal & group coaching

 

Your personal trainer creates specific workouts based on the goals or challenges you're training for . A personalized strategy gives you better results than a general workout plan. Because we know your physical condition and medical background, we are able to make adjustments to the program where needed.

-Sports rehabilitation

-general fitness building

-core training and natural movement

-mental training & consultations with sport psychologist

-individual & group guidance-training in- or outdoor

 

Uw persoonlijke trainer maakt een specifieke training plan op, enkel voor u en op basis van wat u wilt bereiken en uw fitness-niveau. Dit gepersonaliseerde plan geeft u betere resultaten dan een algemene training. Omdat wij uw fysieke conditie en medische achtergrond kennen, kunnen we het programma beter aan uw behoeften aanpassen..

- sportrevalidatie

- algemene conditie opbouw

- core training en natural movement

- mentale training

- consultaties bij sportpsychologe

- individuele & groepsbegeleiding

- trainingen in- of outdoor (op verplaatsing)

 

 

 

 

 

Hypoxic training

 

Hypoxic training is training at altitude, artificial but under controlled conditions. In the past, athletes rely on training in the mountains, nowadays it is also possible to simulated altitude training at home or in the gym. Altitude training is usualy indicated for endurance sports such as running, skiing, cycling and triathlon to improve performance.

You can also use it as preparation for trekking of climbs in the mountains, or even as an alternative workout for fat burning. Trainen op hoogte, artificieel maar onder gecontrolleerde omstandigheden. Vroeger waren sporters aangewezen op stages in de bergen, tegenwoordig is het ook mogelijk om op gesimuleerde hoogte te trainen. Hoogtetrainingen en -stages worden vaak in verband gebracht met duursporten als hardlopen, wielrennen en triatlon om prestaties te verbeteren voor anderen wordt het gebruikt als voorbereiding naar een trekkings of beklimmingen in de bergen, of als alternatieve prikkel voor vetverbranding.

 

Long endurance Athletes can find a new boost to push their training further than in a normal work out. Ook duuratleten welke op een trainingsplateau komen vinden hierin meestal de nieuwe prikkel om hun lichaam verder te kunnen trainen.

 

 

Personal High Altitude Training

 

through years of experience and climbing in the high mountains, we offer training advice for climbs above 3000 m. Even If you dream of climbing mount Everest , we can help with your months of preparation to make it a success. Here are a few examples;

 

door jaren van ervaring en klimmen in het hooggebergte, bieden wij trainingsadvies aan voor beklimmingen boven 3000m. Als je ervan bv van droomt een 8000er of zelfs everest te beklimmen , dan helpen we met je maanden lange voorbereiding om het tot een succes te kunnen omzetten. Hierbij enkele voorbeelden ;

 

 

2013 : Climbing 2 mountains during one expedition : Gasherbrum I 8068m and Gasherbrum II 8035m Pakistan by Stef Maginelle without use supplemental oxygen

 

2014 : Preparing Paul Hegge for his first ascent of +8000peak : Gasherbrum II 8068m in Pakistan with success without use supplemental oxygen

 

2015 : Training Sofie Lenaerts for Climbing solo Khan Tengri 7010m in Kazaghstan, Climbing the North side with success

 

2016 : Paul Hegge and Sofie Lenaerts climbed together the highest mountain, Everest 8848m in Tibet with supplemental oxygen.

 

2017 : Expedition Lhotse 8463m in Nepal without use of supplemental oxygen and without Sherpa support, carrying heavy backpacks and building 4 highcamps, we climbed until 8100m. The approach towards basecamp was reduced to 3 days instead of 8 days and after 12 days we were able to climbed towards 7300m due to the exellent pre-acclimatization high altitude training.